Ing. Josef Veselý

55 let, předseda komise dopravy Rady města Brna

Funkce

Železniční projekt v Brně: musíme zlepšit veřejnou dopravu. Kolik už toho bylo napsáno a vysloveno, kolik toho bylo řečeno v záležitosti železnice na území města Brna. Čeho jsme však ve skutečnosti dosáhli ? Bilance je více než bohatá. Minimálně dva názorové proudy, pro jistotu každý na opačné straně spektra a to nejen věcného. Každý názorový trend je k dnešnímu dni vybaven rozsáhlou argumentací proč právě jejich názor je lepší a výhodnější. Dostatečná dávka sebevědomí je vlastní oběma stranám. Delší dobu si kladu otázku, zda nám v tomto klání neuniká skutečná podstata řešení. Jsem přesvědčen, že stojíme před otázkou posouzení vhodnosti navrženého řešení především v oblasti veřejné dopravy. A to i přes to, že projekt modernizace železnice v Brně je již vybaven územním rozhodnutím. Tento stav by nám však neměl bránit ve snaze Projekt dále zlepšovat. Kvalitní projekt se pozná především v okamžiku zprovoznění. Dobrý pocit je v tomto případě trochu zamlžován parametry, kterých bychom se u takto významných a systémových projektů neměli dopouštět. Do standardů dopravních projektů – a tím projekt modernizace železnice v Brně zcela určitě je – musíme nechat vstoupit hodnoty, které většinou obdivujeme při různých exkurzích a které tyto projekty řadí mezi úspěšné a dokonalé. Města Linz, Stuttgart, Karlsruhe nám mohou být příkladem k využití dobrých myšlenek a nápadů. Zabývejme se i v brněnském projektu tím, co mu zajistí přidanou hodnotu v podobě uživatelské kvality. Úspěšným bude projekt tehdy, kdy se názory odborníků potkají s pocity uživatelů. (tisková zpráva – únor 2008)

Sdílejte s přáteli

Nahoru