Jiří Prchal

43 let, pracovník obchodní firmy

Funkce

Stav: ženatý, 2 dcery (13 a 17 let). Záliby: hudba, literatura, pasivně sport, politika, aktivní odpočinek-chalupa.

Členství v KDU-ČSL: od r. 1997

Důvod vstupu: jako zastánce konzervativních postojů vidím v KDU-ČSL jedinou politickou stranu, která je ochotna je hájit. Mé cíle v politice: boj proti nespravedlnostem všeho druhu, ochrana poctivých a pracujících lidí a konec bezstarostného života pro příživníky všeho druhu, potírání zločinu a korupce na všech úrovních, znovuobnovení respektu policie.

Přijímám hodnoty vycházející z křesťanství, uznávám tradiční podobu rodiny – pouze svazek ženy s mužem, zavrhuji multikulturalismus - islamizace je zhoubou Evropy i celého světa. Odmítám podporu bezhlavé imigrace – mnohé země Evropy, kde se odehrávají násilnosti přistěhovalců, nám musí být výstrahou. Pouze naše tradice a hodnoty zajistí zdravý vývoj našich národů Čechů, Moravanů a Slezanů.

 

Sdílejte s přáteli

Nahoru