PhDr. Rostislav Nekuda

61 let, archeolog (pracovník MZM v Brně, ex)

Funkce

Předseda místní organizace KDU-ČSL v Komíně, Rostislav Nekuda, je povoláním archeolog, pracovník Moravského zemského muzea v Brně, externí učitel na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a Filozofické fakultě v Hradci Králové. Je mimo jiné autorem knihy Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě, která vyšla nákladem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2002. V úvodu píše: ""Sledování dějin středověké vesnice je dnes záležitostí interdisciplinární spolupráce. Jednou z disciplin, která v posledních desetiletích podstatně rozšířila pramennou základnu k dějinám středověké vesnice, je archeologie, která shromažďuje doklady hmotné kultury spojené ze zemědělstvím a životem středověkého rolníka."" Rostislav Nekuda se narodil 25. září 1954, je ženatý, s manželkou Ivanou má dvě děti, Rostislava a Magdalenu. Jeho celoživotním zájmem, profesí i koníčkem je archeologie. Zajímá se také o sport, literaturu, cestování. Od roku 2003 je předsedou MO v Komíně, několikrát kandidoval do zastupitelstva městské části Brno-Komín, pracoval a dodnes spolupracuje s radou městské části. Stal se členem KDU-ČSL, protože jsou mu blízké křesťanské hodnoty, které chce vnést do života - svého osobního i veřejného. Také jemu je blízká zkušenost Josefa Luxe, kterého si velmi váží: každá snaha o prosazení dobra na kterémkoliv místě se musí odpracovat.

Sdílejte s přáteli

Nahoru