Brno-sever obdrží prestižní certifikát za prorodinnou politiku

17. března 2017

Sdílejte s přáteli

V květnu přijede do Brna rakouská ministryně Sophie Karmasin (na fotografii) a předá městské části Brno-sever certifikát s názvem Family friendly community. Ten umožňuje městské části používat logo Family friendly community, kterým se oceňuje dobrá práce v oblasti rodinné politiky a zvyšuje tak její prestiž.

Pro občany MČ Brno-sever to znamená, že radnice uskutečňuje opatření, která reflektují potřeby rodin a různých dotazovaných skupin obyvatelstva. Brno-sever je první městskou částí v Brně, která se zapojila do Family Friendly auditu, což je analytický hodnotící nástroj, který sleduje, jak moc je obec přátelským místem pro rodiny. Mezinárodní audit je zaštiťován Jihomoravským krajem a původně pochází z Rakouska.

„Musíme znát potřeby novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, seniorů a dalších skupin ve společnosti, proto jsme uskutečnili workshop, ze kterého vznikl výstup opatření, která budeme uskutečňovat. Na zpracovávání výsledků z workshopu se také podílela projektová skupina složená z dobrovolníků,“ představila projekt místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová /KDU-ČSL/

Mezi hlavní priority MČ Brno-sever patří:

1. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči

2. Zřízení mezigeneračního centra se vzdělávací nabídkou (Family a Senior Point), dětské koutky

3. Vytvoření jednotného webového portálu zájmových organizací a spolků působících v MČ Brno-sever, případně i vznik aplikace se seznamem potřebných míst pro rodiny s dětmi

4. Zřídit místo pro referenta pro rodinnou politiku, který bude dohlížet na uskutečňování opatření a zpracuje vnitřní metodiku pro směřování rodinné politiky v MČ Brno-sever. V této metodice se budou nacházet i další opatření, která vyplývají z provedeného auditu.

„Na realizaci uvedených opatření intenzívně pracujeme – Family point a Senior point bude umístěn v nově rekonstruovaném Společenském centru na ulici Okružní na Lesné. Rovněž spolupracujeme s Mendlovou univerzitou, která v rámci semináře informatiky mapuje seznamy potřebných míst pro rodiny s dětmi. Věřím tedy, že výsledky auditu přispějí ke spokojenějšímu životu obyvatel,“ dodala místostarostka  Kolářová /KDU-ČSL/

17. března 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru