JIHOMORAVSKÁ KDU-ČSL CHCE KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, NE JEHO ÚTLUM.

26. září 2017

Sdílejte s přáteli

PRIORITAMI JE ZACHOVÁNÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, ZAVEDENÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ A EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PROTI ŠIKANĚ NA ŠKOLÁCH

   Lidovecký místopředseda Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., je v Jihomoravském kraji lídrem KDU – ČSL v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny ČR. Pětačtyřicetiletý vysokoškolský učitel, historik a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL se ve své politické kariéře zaměřuje zejména na problematiku školství a sportu. Svůj kladný vztah ke vzdělávání a učitelskému stavu projevil, když se aktivně podílel na reformě regionálního školství a sportu. V roce 2012 založil jednotu Orel Brno – Lesná, ve které je starostou.

   Svou volební kampaň do Sněmovny Mihola odstartoval žhavými tématy týkajícími se problémů v oblasti vzdělávání. Chce zabránit likvidaci dětských skupin, vyřešit problematické zápisy v mateřských školách nebo implementovat politiku prevence a řešení šikanování ve školách.

   „Nesouhlasím s plánovanou povinností od roku 2020 přijímat dvouleté děti do mateřských škol. Přikláním se tak k názorům řady pedagogů a odborné veřejnosti, že dvouleté děti do mateřské školy nepatří. Tato povinnost by navíc vedla k faktické likvidaci dětských skupin, jejichž počet se oproti loňskému roku zdvojnásobil a nadále očekáváme jejich nárůst. Já naopak chci jejich záchranu a státní podporu. Rodiče, kteří se vracejí předčasně do své profese, musí mít možnost umístit své dítě do dětské skupiny a musí mít jistotu, že tyto skupiny budou fungovat,“ představil svou vizi Jiří Mihola.

V dětské skupině bude maximálně dvanáct dětí a starat se o ně budou dvě speciálně proškolené pracovnice, takzvané tety. Ta zásadní odlišnost od mateřské školky tkví v tom, že se zde dětem bude věnovat daleko větší péče a prostředí pro ně bude více rodinné. Dětské skupiny, jsou zpravidla soukromé nebo městské.

   Společně s ostatními lidoveckými kandidáty usiluje o zavedení zápisových lístků pro děti ucházející se o místo v mateřské škole a základní škole. Zápisový lístek, jehož odevzdání potvrzuje definitivní přijetí dítěte do školky, pomůže především rodičům, jejichž potomek se při zápisu umístil pod čarou.  

   „Z úrovně města vím, že v současnosti dochází k zapisování dětí do více zařízení, na což doplácí děti umístěné pod čarou. Vzniká totiž situace, kdy místa ve školkách zdánlivě nejsou, ale přitom jich je dostatek. Rodiče pak do poslední chvíle neví, jestli bude jejich dítě přijato, což jim komplikuje návrat do práce po rodičovské dovolené,“ představil problémy současného systému první náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

   Rodiče by podle lidoveckého návrhu měli mít povinnost do 15. června podat zápisový lístek jedné mateřské škole, na kterou jejich dítě v září nastoupí. Od 15. června do 30. června pak budou zapisovány děti umístěné pod čarou. Rodiče všech dětí tak budou na začátku prázdnin vědět, zda vůbec byl jejich potomek přijat a do které školy bude od září docházet.

  Lidovci také chtějí prosadit nástroj řešící šikanu ve školských kolektivech. Podle dat České školní inspekce řešila šikanu třetina základních a středních škol, které inspektoři navštívili. Jiří Mihola navrhuje, aby nově o potrestání agresora rozhodovala Školská rada složená z pedagogů, zástupců rodičů a představitelů územní samosprávy.

   „Školská rada by však mohla ve zvláště výjimečných případech rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka na 14 dní. V takovém případě by si rodič žáka musel vzít dovolenou nebo neplacené volno a na vlastní náklady zajistit domácí vzdělávání. Neulevilo by se tak jen šikanovanému dítěti a jeho rodičům, ale také ředitelům škol, jelikož nyní rozhodují o potrestání žáků sami. Rodič za svou výchovu nese odpovědnost a musí ji nést i v případě, pokud jejich potomek fyzicky nebo psychicky týrá jiné děti,“ zdůrazňuje radní města Brna pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Především těmto konkrétním bodům z oblasti školství se chce Mihola věnovat, pokud bude v říjnových volbách znovu zvolen poslancem.

„Na základě svých zkušeností mám dlouhodobé vize nebo chcete-li recept na dobré školství. K budoucnosti našich dětí musíme přistupovat zodpovědně a školství dělat kvalitnější, ne ho utlumovat. Je třeba pozitivně bojovat „pro něco“, nikoliv „proti něčemu“,“ shrnuje své programové priority Jiří Mihola.

26. září 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru