Kolejový diametr je reálný projekt, který vyřeší dopravu v Brně, říkají lidovci

26. února 2018

Sdílejte s přáteli

Město Brno a od svého vzniku i Jihomoravský kraj plánují stavbou městské železnice nebo tramvajového diametru už skoro tak dlouho, jako stavbu nového nádraží. Hlavním důvodem je, že kapacitní propojení hromadnou dopravou ve městě dlouhodobě není efektivní. Všechny železniční tratě dojíždí fakticky na jediný uzel, což je hlavní nádraží a odtud je musí odvážet přetížené a pomalé tramvajové linky. Navíc autem se na železnici fakticky nedostanete, protože na žádné stanici vlaku nejsou kapacitní parkoviště. Lidovci chtějí tento problém systémově řešit, proto prosazují stavbu nového nádraží u řeky Svratky společně se severojižním kolejovým diametrem.

„Pokud chceme, aby naše brněnská aglomerace dlouhodobě rostla a byla tahounem ekonomiky celého státu, musíme vyřešit především dopravu. Poptávka po bydlení ve městě neustále stoupá a tím roste i tlak na dopravu po městě. Brno ale nemůže být protkáno rychlostními silnicemi jako třeba americká města. Naopak řešením je umožnit, co nejvíce lidem rozvoz hromadnou dopravou po městě. Důležitá je také výstavba odstavných parkoviště u vlakových zastávek. Takový systém dopravy výrazně zlepší životní prostředí ve městě a zrychlí i samotný provoz,“ říká první náměstek primátora Petr Hladík.

Projekt severojižního kolejového diametru je navíc částečně připraven, což ho dělá reálně uskutečnitelným v poměrně krátkém časovém období.

„Kolejový diametr, který jako KDU-ČSL prosazujeme, má aktualizovanou studii proveditelnosti z roku 2011, která prověřila i geologické poměry. Studie odhaduje náklady na stavbu úseku Křenovice – Sokolnice – Brno – Technologický park – Řečkovice na 20 mld. Kč. Nicméně je nutno vzít v potaz skutečnost, že je reálné uvažovat o efektivnějším trasování a rozložení zastávek. V tomto případě lze očekávat náklady cca 10 mld. korun. Toho chceme dosáhnout ve spolupráci se Správou železniční a dopravní cesty (SŽDC), která bude zadávat studii proveditelnosti nového diametru. Pokud se město rozhodne, lze připravovat rychle projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Zřejmě ideální trasou by v tomto případě bylo propojení stanic Nové nádraží – stávající nádraží – Česká – Konečného náměstí – Šumavská/Veveří – nádraží Kr. Pole. Navíc diametr je zanesen v územním plánu od jihu až po Šumavskou/Veveří, takže drtivou většinu stavby jsme schopni připravovat a projektovat bez změny územního plánu,“ uvedl dopravní expert KDU-ČSL Filip Chvátal.

KDU-ČSL navrhuje takové řešení, které uleví dopravě a vyřeší stále častější dopravní kolapsy ve městě.

 „Nové a prodloužené tramvajové tratě přivádí do centra mnohem více lidí, a tím se neustále zvyšuje dopravní zátěž v této oblasti. Kapacita centrální části se tak stává limitující pro jakékoliv další úvahy o možnostech městské kolejové dopravy. Brno a další obce v zázemí se musí soustředit na budování parkovacích kapacit pro auta a kola blízko vlakových nádraží tak, aby bylo možné dojet například autem na nádraží v Kuřimi, nasednout na vlak a za chvíli vysednout uprostřed města na přestupním uzlu „Česká“, doplňuje Hladík.

Systém „rychlé tramvaje“ a později železničního diametru byl výsledkem dopravně-inženýrského plánování od 30. let a především v období 60.  80. let minulého století. Systém byl připravován pro tři velká města tehdejšího Československa – Ostravu, Plzeň a Brno. Základním přínosem systému byla nabídka kapacitního kolejového systému s provozem velkokapacitních tramvajových souprav. Principem systému v Brně byly oddělené kolejové trasy v podobě tří diametrů, které centrální částí města procházely podzemními tunely s přestupními zastávkami. Ačkoliv se měnila politická vůle k realizaci, potřeba zajištění kapacitního spojení zůstává aktuální především s rostoucím významem Integrovaného dopravního systému JMK. Příprava byla velmi intenzivní od začátku 90. let, a i proto je zanesena v současném i připravovaném územním plánu města, což je zásadní

Trasování kolejového diametru v čase

Zdroj: KDU-ČSL Brno

26. února 2018

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru