Lidovci chtějí takové nádraží, které bude efektivní pro městkou i regionální dopravu

19. února 2018

Sdílejte s přáteli

Na únorovém mimořádném zasedání Zastupitelstva města Brna se bude rozhodovat o doporučujícím stanovisku města k poloze nádraží, zároveň zástupci města obdrželi výsledky průzkumu veřejného mínění. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé nejvíce preferují zachování nádraží ve stávající poloze. Ze studií proveditelnosti ale jasně vyplývá, že tato varianta je nereálná. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje variantu, která umožňuje zachovat stávající nádraží, ale zároveň vybudovat nové moderní nádraží pro rychlostní železnici, za podmínek co nejmenšího omezení provozu. To vše potvrzují i názory veřejnosti.

„Výsledky průzkumu veřejného mínění ukazují, že největší podporu veřejnosti má poloha stávajícího nádraží. Varianta bez projektu je ovšem vyloučená, jak vyplývá ze studií proveditelnosti. Varianta Petrov je sice přijatelná, ale její realizace je možná až výrazně později a vzhledem ke stavu územního plánu je velmi těžké odhadnout kdy. Navíc znamená extrémní výluky na železnici při její výstavbě velké zvýšení hluku v centru města a rizikové zapojení vysokorychlostních tratí, Podporujeme proto takové řešení, které kombinuje výhody obou variant,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Řešením je tedy postavit nové nádraží ve variantě řeka, kterou umožňuje územní plán, připravenost projektu i externí financování a propojit ho s novou železniční páteřní trasou, která částečně povede pod zemí. Brno se tím vyhne riziku, že ho obejdou vysokorychlostní tratě. Konečně se začne společně pracovat na řešení kolabující dopravy ve městě. Nebude to znamenat zatížení provozu hromadné dopravy výlukami a bude rozvojovým potenciálem pro výstavbu nové městské čtvrti na jihu města.

„V souladu s výsledky průzkumu je ale pro fungování města důležité zachování stávajícího nádraží a rozšíření počtu zastávek regionální dopravy po městě, tak aby nezůstával přetížen jeden jediný přestupní uzel ve městě. Lidovci proto prosazují provedení železnice jak novým moderním nádražím, kde bude možné přestoupit na rychlou železnici, tak zachování zastávky Brno-střed v místě současného nádraží, tak na přestupním uzlu Moravské náměstí, Konečného náměstí a na ulici Šumavské, odkud bude možné se rychle dostat na Bystrc, nebo na kampus VUT“, uvedl předseda komise výstavby a rozvoje RMČ Brno-střed Filip Chvátal.

Lidovci prosazují takové řešení, které je v nejlepším souladu s platným územním plánem a také s plánem udržitelné městské mobility, který upřednostňuje hromadnou dopravu a podporuje zvýšení podílu železniční dopravy na dostupnosti města a jeho dopravní obsluze.

„Dejme veřejnosti i vládě najevo, že je v brněnské železniční otázce možné vyřešit vedení mezinárodních tras a současně zajistit fungování úspěšné regionální železniční dopravy v rámci platného územního plánu. Nezatěžujme, ale železniční projekt nereálnými záměry jako jsou rychlostní průtahy v podobě nové městské třídy, kvůli které by se musely zbourat některé budovy. Novou městskou třídu nepotřebujeme, protože naše varianta výrazně uleví také automobilové dopravě,“ doplnil Hladík.

Lidovecký návrh bude ve skutečnosti fungovat jako metro v některých německých městech nebo v portugalském Portu. To znamená, že vlak, který pojede například od Tišnova bude ve městě pokračovat jako metro pod zemí. Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Brna k poloze nového hlavního nádraží proběhne v úterý 27. února.

Mapa: KDU-ČSL navrhuje nádraží u řeky s efektivním řešením městské hromadné dopravy. Trasa nové železniční páteřní trasy.

Zdroj: Zdroj foto: archiv ŽUB

19. února 2018

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru