Lidovci oživili projekt podzemního vlaku napříč Brnem, má zabránit kolapsu MHD ve městě

13. listopadu 2017

Sdílejte s přáteli

Záměr průchodu železniční trati středem města vznikl na úrovni kraje pod lidoveckým vedením již v letech 2000 až 2008. Nakonec nebyl uskutečněn kvůli nedostatku financí. Současní zástupci KDU-ČSL projekt tzv. severojižního kolejového diametru oživili a chtějí na něj získat finance z kraje a od státu. Trať má propojit nejhustěji obydlenou část Brna se zázemím města, odkud lidé dojíždějí. Vzhledem k tomu, že část trati v Brně má vést pod zemí, nepřesně se tak mluví o brněnském metru.

 Na úrovni kraje i města se nově jedná o dvou variantách trasování severojižního diametru.

„V první polovině tohoto roku jsme prosadili, aby byla do pokynů pro zpracování konceptu nového územního plánu doplněna druhá varianta vedení severojižního kolejového diametru. Přišli jsme s variantou, která je lépe proveditelná a levnější. Tato trasa by se od původní odklonila na Moravském náměstí a směřovala by k bývalému fotbalovému stadionu. Tím bychom také usnadnili obslužnost lokality Ponava, kde se plánují velkokapacitní sportovní stadiony, aquapark a vede tudy páteřní trolejbusová linka,” popisuje lidovecký návrh člen dopravní komise Rady města Brna Filip Chvátal.

Původní varianta měla vést od Moravského náměstí směrem ke Konečnému náměstí a dále severně k technologickému parku VUT. Nevýhodou této trasy je výrazně delší tunelový trakt, který celou stavbu prodražuje zhruba trojnásobně. Celý projekt přestavby železničního uzlu (ŽUB) a vybudování diametru musí jít ruku v ruce s rozvojem městské železnice. Prioritou je umístění nových zastávek na hlavních cílech dojížďky jako je Starý Lískovec, Spielberg Office center, Obřany, Jižní centrum nebo Šlapanice a zavedení nových expresních linek.

„Chceme stát pevnýma nohama na zemi, proto chceme prosadit takovou variantu, kterou jsme schopni zrealizovat, především proto navrhujeme levnější a uskutečnitelnější variantu. Chceme vytvořit krátkou páteřní trasu s minimálním počtem zastávek, ze kterých budeme moci obsloužit Královo Pole, technologický park VUT a další oblasti napojenými tramvajovými a trolejbusovými bočními linkami. Jednoznačnou prioritou pro řešení přetížené dopravy v Brně je společné řešení nového nádraží a diametru, ke kterému se velmi rychle blížíme díky dodatku v koaliční smlouvě o vyřešení polohy ŽUB, který tam KDU-ČSL prosadila. S fungujícím severojižním diametrem se diskuze o poloze ŽUB výrazně zjednoduší” dodává Chvátal.

Důležitost vybudování severojižního diametru si uvědomuje i brněnské vedení.

„Brno severojižní diametr potřebuje, jinak mu hrozí totální kolaps MHD v severní části města. Nabídne ale také významnou přepravní alternativu lidem z okolních obcí, kteří se nyní do Brna dopravují autem. Nyní je nejdůležitějším úkolem získat na stavbu finanční prostředky. Jedná se o významnou strategickou stavbu, která je součástí celostátního železničního systému, proto musí být financována především ze státní úrovně,“ uvádí 1. náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

„Vývoj projektu IDS JMK nám dává jednoznačně za pravdu při formulaci požadavku na doplnění železniční sítě v brněnské aglomeraci. Součet požadavků regionální a dálkové dopravy začíná překračovat kapacitu této infrastruktury. Chceme doplnit železniční kolejové sítě o spojení, které nabídne významné části regionu přímou dostupnost města Brna,“ dodává Hladík

Představitele města v následujících měsících čeká diskuze o konečné poloze hlavního nádraží. Možnost navázání severojižního diametru na hlavní nádraží tak může být silným argumentem pro konečné rozhodnutí zastupitelů.

13. listopadu 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru