Prohlášení Mgr. Evy Barovjanové k útokům na její osobu

9. dubna 2017

Sdílejte s přáteli

V posledních týdnech čelím agresivním útokům ze strany některých spoluobčanů. Jsem označována dosti nevybíravě, vulgárně a čelím tvrdé kyberšikaně. Jelikož útoky nejsou směřovány jenom na mě a školu, ale i politickou stranu, pod jejíž hlavičkou jsem kandidovala do bystrckého zastupitelstva, chci uvést celou situaci na pravou míru.

Nikdy jsem na nikoho neposílala sociálku a nikdy jsem neprosazovala islám. Čelím neuvěřitelné a lživé kampani, kterou jsou ochotna přebírat i některá naše média, aniž by si dostatečně zjistila fakta a někoho se dotazovala.

Celá kauza je založena na kritice mezinárodně úspěšného a uznávaného projektu EDISON organizace AIESEC, který proběhl v únoru na ZŠ Heyrovského v Bystrci, kde také učím. Projekt fungoval už v řadě jiných škol v Brně i v jiných městech České republiky. Jde o projekt, kdy je sestavena skupina anglicky mluvících studentů z různých zemí světa, v případě ZŠ Heyrovského šlo o Portugalsko, Indonésii, Turecko, Čínu a Ghanu, kteří dětem v českých školách představují své země. Děti se tak setkávají se studenty z jiných zemí, což rozšiřuje jejich znalosti a celkový rozhled. V minulosti se s žáky cestovalo do zahraničí, jenže v poslední době se řada učitelů bojí příliš velké zodpovědnosti, a proto vznikají podobné projekty. V rámci projektu vyjíždějí i čeští vysokoškolští studenti a přednáší dětem v zahraničí o České republice. Rodiče dětí byly o projektu informováni s půlročním předstihem a žádný z rodičů nic nenamítal.

Těsně před samotnou akcí však jeden z rodičů, konkrétně podnikatel pan Charous, měl údajně s tímto projektem problém. Jenže o tom nikdo nevěděl, protože pan Charous situaci se školou vůbec neřešil, ale začal své problémy řešit přímo v médiích. S vedením školy vůbec nejednal, přesto podnítil mediální kampaň, ze které následně vznikla obrovská kyberšikana vedení školy. Před akcí začaly vycházet naprosto lživé články na Bystrčníku, což je internetový portál vedený opozičním zastupitelem panem Lošťákem. Shodou okolností pan Charous v minulosti v Lošťákově straně Svoboda a síla kandidoval do krajského zastupitelstva. Na Bystrčníku vycházely články, podle kterých se v naší škole údajně vyučuje a propaguje islám. To strhlo velkou vlnu nevole, která byla cílena na vedení školy. Přitom škola jako instituce tento projekt nijak ovlivnit nemohla, protože je spotřebitelem projektu MŠMT, ne jeho tvůrcem.

Následně byla tato problematika otevřena také na zastupitelstvu MČ Brna-Bystrce. Pan zastupitel Lošťák kritizoval školu a její vedení za projekt EDISON jako podprahové šíření islámu (přitom vůbec nikdo nevěděl, zda někdo ze studentů toto náboženství vůbec vyznává). Proti tomu jsem, coby zastupitelka a učitelka na zmíněné škole, vystoupila a hájila vedení školy. Říkala jsem panu Lošťákovi, že pokud mají nějaké důkazy o nebezpečnosti projektu musí to řešit s policií, s Ministerstvem školství, nebo samotným AISECem. Argumenty, že se jedná o projekt, který narušuje správný vývoj dětí, protože přednášející pochází z muslimských zemí a způsob, kdy rodič nejedná s vedením školy, aby o jeho postoji škola věděla a k jeho spokojenosti mohla vše vyřešit – třeba náhradní výukou, mi pak přišel natolik absurdní, že jsem se v nadsázce zeptala, zdali bychom tedy rovnou neměli oznamovat na OSPOD, že rodiče se svými dětmi cestují na dovolenou do muslimských zemí jako jsou Turecko nebo Egypt. Na výroku nevidím nic škodlivého, udavačského nebo jakkoli propagujícího islám. V celé kauze vidím pouze cílenou snahu o vyvolání strachu a zloby ve společnosti. Vůbec zde nejde o nějakou snahu vyřešit něčí problém, protože v takovém případě, by musel pan Charous s panem Lošťákem jednat se školou, ministerstvem nebo společností AISEC, místo toho celou věc cíleně, demagogicky a lživě prezentovali veřejnosti. Tento průběh dokazuje i to, že pan Lošťák mi druhý den po zastupitelstvu napsal, že pokud se na škole uskuteční přednáška o hrůzách islámu jimi vybraným lektorem, budou aktivisté spokojeni a bude vše v pořádku. Škola nátlaku nepodlehla a tím se rozpoutala kampaň i proti mé osobě – i když já ve vedení nejsem.

Nikoho jsem ani nenapadala, ani jsem neřekla nic lživého – ale jsem to já, kdo se musí ospravedlňovat, proti tomu, kdo bezostyšně lže (Na škole se učí islám, učitelka posílá na rodiče sociálku za to, že mají jiný názor!). Nikdo z redaktorů a různých glosátorů, kteří tato nesmyslná vyjádření převzali, se ani vedení ani mne nepřišel zeptat na to, jak to opravdu bylo. Teprve, když to pan Charous dotáhl až do televize, jediná Prima si přijela pro naše vyjádření, které však výrazně zkrátila.

Učím 34 roků a za tu dobu jsem neměla s rodiči žádný problém, spíše naopak. Děti mám opravdu ráda a práce mne vždy bavila. Nemám v podstatě nic jiného než svoje snad slušné jméno. Nebýt podpory ze strany spolupracovníků, známých a rodiny, nedal by se takový tlak na mou osobu snad ani vydržet.

Nakonec pan Charous řekne, že vlastně už nechce vést spor s paní zastupitelkou, protože mu nejde o osobní rovinu. Ale bohužel až poté, co mne bezostyšně pomluvil lživými vyjádřeními v médiích různé úrovně.

Vím, že část spoluobčanů, kteří mi nechtějí naslouchat, tímto prohlášením stejně nepřesvědčím. Ale pevně věřím, že značné části z vás toto prohlášení dokáže objasnit a pochopit celou situaci. Doufám, že nežijeme v zemi, kde by se za nadsázku a porovnání absurdnosti argumentů v diskuzi, veřejně lynčovali a napadali lidé. Ctím, že někdo má jiný názor, ale trvám na tom, že je nutné si o všem promluvit a jednat z očí do očí, ne nic neříct a oslovit média.

Závěrem bych chtěla říci, že projekt sledovali v hodinách někteří rodiče, zástupce Rady MČ a také Česká školní inspekce. Nikdo z nich neshledal projekt EDISON závadným, naopak všichni odcházeli spokojeni s úrovní angličtiny našich žáků a s příjemnou atmosférou navštívených hodin.

Mgr. Eva Barovjanová

9. dubna 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru