Rodinná koncepce podle metodiky MPSV není dobrá pro města a obce

17. ledna 2017

Sdílejte s přáteli

Ministerstvo práce a sociálních věci zpracovalo návrh koncepce rodinné politiky. Tento materiál aktuálně prošel mezirezortním připomínkovým řízení. Přináší změny a přístupy, které by se negativně projevily také v rodinné politice města Brna. „Nejhorší je, že se nejedná o koncepci. Není to tedy ucelená vize státu, jak by měla rodinná politika vypadat. Jedná se pouze o sadu populistických opatření. Navíc v koncepci není ani jednou zmíněno slovo o hodnotě manželství ani zdůrazněna jedinečnost rodičovské výchovné péče,“ komentuje hlavní výhrady 1. náměstek primátora Petr Hladík. A dodává: „Koncepce neobsahuje motivaci zaměstnavatelů k zavádění flexibilních pracovních úvazků, ale současně vytváří tlak na zvyšování zaměstnanosti matek. Tím tedy rodinám bere čas na výchovu dětí. Považuji za naprosto nepřijatelné vytváření tlaku na zkracování rodičovské dovolené bez současného zvýšení nabídky zkrácených úvazků pro matky a zrušení daňové slevy na manžela nebo manželku bez příjmů. “

Ministerstvo práce a sociálních věci zpracovalo návrh koncepce rodinné politiky. Tento materiál aktuálně prošel mezirezortním připomínkovým řízení. Přináší změny a přístupy, které by se negativně projevily také v rodinné politice města Brna.
„Nejhorší je, že se nejedná o koncepci. Není to tedy ucelená vize státu, jak by měla rodinná politika vypadat. Jedná se pouze o sadu populistických opatření. Navíc v koncepci není ani jednou zmíněno slovo o hodnotě manželství ani zdůrazněna jedinečnost rodičovské výchovné péče,“ komentuje hlavní výhrady 1. náměstek primátora Petr Hladík. A dodává: „Koncepce neobsahuje motivaci zaměstnavatelů k zavádění flexibilních pracovních úvazků, ale současně vytváří tlak na zvyšování zaměstnanosti matek. Tím tedy rodinám bere čas na výchovu dětí. Považuji za naprosto nepřijatelné vytváření tlaku na zkracování rodičovské dovolené bez současného zvýšení nabídky zkrácených úvazků pro matky a zrušení daňové slevy na manžela nebo manželku bez příjmů. “
Dle statistiky MPSV je příjem dvoudětné rodiny na úrovni 70% příjmu bezdětných.
„Je tedy spravedlivé rodinám přidat – což dílčí návrhy koncepce obsahují – ale ne na úkor přehlížení hlavních motivů. Rodina si zaslouží ocenění svoji péče, vytváření stabilního soužití a hodnoty manželství. Tudíž by koncepce měla usilovat o to, aby žena na mateřské a rodičovské dovolené byla společností stejně vysoce doceněna jako pracující žena, a ne aby její role byla snižována, ať už tím, že matka, která pečuje celodenně o dítě do dvou let, má pobírat jen rodičovský příspěvek, zatímco matka, která umístí dítě do dvou let věku do kolektivního zařízení, bude pobírat stejný rodičovských příspěvek a k tomu plat ze zaměstnání, či všeobecně vyvíjením tlaku se co nejrychleji vrátit do pracovního procesu,“ doplňuje Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu.
Navržená koncepce navíc nenavazuje ani nevyužívá cíle stanovené Národní koncepcí z roku 2008. Ta základní i odvozené cíle, na kterých by se mohla nová koncepce postavit. Nová koncepce byla vypracována bez zprávy o rodině a analýze společnosti. V koncepci není zmíněna nenahraditelnost rodinné péče. Návrh přináší vyšší nestabilitu a ubírá rodinám čas za cenu vyšších výdajů ze státního rozpočtu.
„Stát touto koncepcí nikde nedeklaruje zájem na stabilitě rodinného soužití a současně rezignuje na výchovu mladých lidí ke zdravým rodinným vztahům. Žádné z navrhovaných opatření neoceňuje ani stabilitu vztahů v rodině ani výchovnou péči rodičů,“ přidává další výhrady Marie Oujezdská.
Dle statistik je 76 % rodinných domácností tvořeno úplnými rodinami. Z těchto úplných rodin je 88 % manželských rodin. Tento fakt a trend není v koncepci nijak reflektován.
Město Brno svojí rodinnou politikou podporuje široké spektrum vzdělávacích a volnočasových aktivit, které mohou využívat rodiny s dětmi. Ale k tomu potřebují rodiče mít dostatek času, jinak jsou tyto aktivity k ničemu.
Proto například Magistrát města Brna vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří mají děti. Nabízí jim možnost zkráceného úvazku, či jinak upraveného pracovního úvazku, aby mohli dostát svých rodičovských závazků. Celkově 178 zaměstnanců města Brna z celkového počtu 1 237 využívá této nabídky.
„Chceme rodiny podpořit v tom, aby měly čas na své děti. Peníze navíc tento čas nenahradí. Chceme, aby mladá generace měla možnost být vychována vlastními rodiči, ne v mini jeslích nebo chůvami,“ dodává Hladík.
Marie Oujezdská vidí jako potřebné následující kroky: „Přepracovat celou koncepci rodinné politiky, představit transparentní složení odborné komise, které zahrne celospolečenské spektrum a průběžně s prací komise seznamovat veřejnost“

 

17. ledna 2017

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru