Zvelebujeme školská zařízení tak, aby se v nich děti cítily dobře

12. dubna 2018

Sdílejte s přáteli

V letošním roce získala městská část Brno-sever finanční prostředky z magistrátu města Brna na významné rekonstrukce základních a mateřských škol. „Vytvořit dětem ve školách příjemné prostředí je i součástí rodinné politiky naší městské části. Chceme, aby se děti do škol těšily, cítily se zde dobře a vládla tak v rodinách co největší pohoda, protože to si kvalitní vzdělávání našich dětí vyžaduje. V letošním roce nás čekají výrazné stavební úpravy ve čtyřech školách. Dojde však také výstavbě nové mateřské školy v ulici Sýpka,“ uvedla místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová.

MŠ Slavíčkova

O prázdninách může začít rozsáhlá rekonstrukce varny, topení a rozvodů v Mateřské škole Slavíčkova na Lesné. Tato mateřská školka si rekonstrukci již akutně vyžaduje, a proto jsme rádi, že se tak vysoká finanční částka podařila získat. Stavební akce v této školce bohužel neumožňují prázdninový provoz ani v omezené formě. K dispozici budou ostatní školky v naší městské části, které dohromady prázdninový provoz pokrývají.

Novostavba MŠ Sýpka

Díky výborné součinnosti s magistrátem města Brna se podařilo realizovat v letošním roce stavbu nové školky, která bude umístěna na místě staré budovy MŠ Sýpka. Stavební práce probíhají v plném proudu a vše nasvědčuje tomu, že by tato školka mohla sloužit dětem již v říjnu tohoto roku. Tato náročná stavební akce probíhá z úrovně města a městská část se na ní spolupodílí finančně.

Projektová dokumentace novostavby mateřské školy v Soběšicích

Městská část Brno-sever iniciovala zhotovení projektové dokumentace trojtřídní mateřské školy, která by se měla nacházet na ulici Dohnalova v Soběšicích. Tato školka bude vybavena vlastní varnou, zahradou a veškerým zázemím, které mateřské škola má poskytovat. Projektová dokumentace bude součástí budoucí magistrátní žádosti o dotaci na realizaci stavby. Díky nové školce v Soběšicích se uvolní místo pro třídu v ZŠ Zeiberlichova, v níž se v současnosti nachází mateřská škola.

Nová střecha a nátěr fasády ZŠ Zeiberlichova v Soběšicích

Základní škola Zeiberlichova v Soběšicích se o prázdninách dočká nejen nové střechy, ale také nového nátěru fasády. Tato rekonstrukce by se bez významného finančního přispění magistrátu neobešla.

ZŠ J. A. Komenského – nová okna a fasáda základní školy na Náměstí republiky

V minulém roce ve škole Jana Amose Komenského proběhla náročná sanace vlhkosti suterénních prostor se šatnami. Protože se v minulosti do této budovy bohužel příliš neinvestovalo, je zřejmé, že je nutné v dalších opravách pokračovat i nadále. Během letních prázdnin budou tedy vyměněna okna. V brzké době bude zpracována projektová dokumentace na opravu fasády (je památkově chráněná), jejíž realizace by se mohla stihnout o letních prázdninách, případně během podzimu tak, aby nenarušila chod školy. Bez finančního krytí z úrovně magistrátu města Brna by tato akce nemohla proběhnout.

Sanace vlhkosti na ZŠ Vranovská

V základní škole na ulici Vranovská probíhají od začátku letošního roku sanační práce v suterénních prostorách a další úpravy, aby tyto prostory bylo možno používat jako školní šatny. Magistrát města Brna opět i v tomto případě poskytnul velkou finanční částku, aby tato akce mohla proběhnout. Městská část Brno-sever se na ní podílí spolufinancováním. V současnosti byla dokončena projektová dokumentace potřebná ke zbudování odborných učeben a byla zařazena žádost o její realizaci na odboru implementací evropských fondů. O realizaci se tedy zatím jedná, ale je možné že by mohla proběhnout ještě letos případně v příštím roce. Tato rekonstrukce počítá s vybudováním výtahu a přestavbou školy, aby se dala využívat jako bezbariérová.

 

12. dubna 2018

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru