Pravý krok pro Brno

Rozdíl mezi Brnem dneška a Brnem zítřka je 5 minut. Tolik času potřebujete na to, abyste si přečetli náš program a udělali první krok na cestě Brna zpět k růstu, zdravému sebevědomí a prosperitě.

„Udělat první krok čtením slibů? Nesmysl.“, řeknou si mnozí z vás. Ale je to skutečně tak. První krok znamená, že odhodíte lhostejnost a začnete se zajímat o to, kam chtějí Brno vést lidé ucházející se o vaši přízeň v nadcházejících volbách.  

Jaký je cíl naší společné cesty

Brno, moderní a sebevědomé město se 400 000 spokojenými obyvateli s životní úrovní nad průměrem evropské osmadvacítky. To vše do roku 2020.

Pořádek v ulicích i na radnici

Dobrý hospodář musí mít především pořádek na vlastním dvorku. Stačí se ale rozhlédnout okolo sebe a začíst se do místních novin, abychom zjistili, že v tomto ohledu má Brno velké rezervy. A to ještě spoustu nepořádku nevidíme, protože je skryt za ploty a ohradami z plechu i neprůhledných smluv.

Co s tím uděláme

 • Zvýšíme transparentnost veřejných zakázek a zavedeme jasná kritéria hodnocení jejich úspěšnosti.
  Víte o tom, že provoz informačního webového portálu pro zahraniční turisty gotobrno.cz má stát přes 2 miliony korun ročně, přičemž není ani správně přeložen do angličtiny a nikdo neví, jaké jsou parametry pro hodnocení úspěšnosti projektu?
 • Zvýšíme efektivitu investic městských firem a příspěvkových organizací. 
  Nákupy majetku a platy managerů městských firem pod kontrolou.
 • Zamezíme praxi účelového vytváření míst v představenstvech a dozorčích radách městských firem.
  Zvolení politici musí mít kontrolu nad městskými firmami, ale kontrola neznamená politické trafiky. Víte, že ze zákona je dostatečný počet členů představenstva akciové společnosti roven 3, zatímco městské firmy mají v představenstvu v průměru 6 členů?
 • Zajistíme pořádek a čistotu v ulicích.
  Špinavé a nebezpečné prostory před vlakovým a autobusovým nádražím jsou ostudou Brna. Problém s čistotou však není jen tam. Víte, že čistota ulic podle vědeckých výzkumů přímo ovlivňuje nejen spokojenost obyvatel města, ale také příliv nových investic a turistů?
 • Prosadíme nulovou toleranci heren a hazardu na území města Brna.
  Našim dlouholetým programovým bodem je úplný zákaz heren v městě Brně. V hernách se u automatů propadají na samé dno sociálně nejohroženější obyvatelé města Brna.
 • Zajistíme čisté a bezpečné prostory před vlakovým a autobusovým nádražím.
  První dojem turistů, kteří do Brna dorazí vlakem je děsivý. Podporujeme co nejrychlejší výstavbu nového nádraží v jakékoliv pozici, kterou si vybere hlavní investor, ale to neznamená, že budeme několik dalších let tolerovat současný stav dosluhujícího nádraží. Víte o tom, že turisté říkají, že největší ukázkou odvahy Brňanů je, že na hlavním nádraží prodávají zpáteční jízdenky?

Plynulá doprava a parkování bez nervů

Rychlou osobní i hromadnou dopravu po městě dnes považujeme za samozřejmost. O to větší je pak naše rozhořčení, když je nám tato samozřejmost odňata. Okamžité řešení si vyžaduje především chaotické plánování dopravních staveb, neúnosná a často nesmyslná délka oprav a v neposlední řadě také nedostatek parkovacích míst.

Co s tím uděláme

 • Zlepšíme koordinaci dopravních staveb tak, aby nedocházelo ke kolapsům v provozu.
  Jen v průběhu prázdnin bylo v centru města Brna souběžně opravováno čtyřicet dopravních tepen. Pro řidiče a cestující to znamenalo mnohdy i několikahodinové zpoždění. Důvodem všech problémů bylo čerpání poskytnutých dotací ve výši 15,6 miliardy na poslední chvíli. Je otázkou, proč politici tyto opravy naplánovali až na tento nejzazší termín.
 • Zavedeme bezplatné SMS zprávy o blokovém čištění pro občany města.
  Ročně je při blokovém čištění průměrně odtaženo více jak 5000 aut. Je otázkou, zda řidiči doplácí na svou hloupost nebo na špatnou informovanost. Obdobně nefunguje aktuální zpravodajství o chystaných změnách v dopravě. V době mobilních telefonů je přeci nutné mít aktuální informace!
 • Prosadíme zavedení ekologických dopravních prostředků do vozového parku DPMB.
  Partnerská města nejsou pouze od toho, abychom po nich pojmenovávali parníky na přehradě. Proto využijeme zkušeností ze Stuttgartu, který je již 5 let modelovým německým regionem pro masové nasazení elektromotorem poháněných vozidel. Věděli jste, že návratnost hybridních autobusů je díky úspoře nafty nižší než 10 let?
 • Zasadíme se o dokončení velkého městského okruhu.
  Velký městský okruh Brno je jednou z podmínek úspěšného rozvoje města, které díky svému ekonomickému růstu nutně zvyšuje i koncentraci automobilové dopravy ve městě. VMO bude mít podobu čtyřproudové rychlostní komunikace s mimoúrovňovým křížením a umožní nejrychlejší spojení vnějších i vnitřních městských částí a blízkého okolí Brna. Zásadně zkrátí dobu cestování napříč městem a dokáže přenést i část tranzitní dopravy a zároveň funkčně napojit město na dálniční a rychlostní síť.
   
  V současné době je zprovozněno pouze zhruba 32 % z celé trasy, proto je nutné, aby město aktivněji působilo na Ředitelství silnic a dálnic, jako investora stavby. Celkové náklady na dokončení stavby činí 38,3 miliard korun, je tudíž potřeba vyvinout velké úsilí nejen na náročnou projektovou přípravu, která by byla v souladu s územním plánem města, ale i na zajištění potřebných financí především ze strany státu na urychlené dokončení stavby.
 • Vyhrazená místa na ulicích pro krátkodobé parkování v pracovní době.
  Není nad to, když si můžete ve městě vyřídit vše co potřebujete a nemusíte se ohlížet na docházkovou vzdálenost a ještě hledat vhodné parkování. Prosadíme krátkodobá parkovací místa s maximální časovou délkou do 30 minut.
 • Umožníme cyklistům průjezd centrem města přes vybrané ulice.
  Zatímco v jiných evropských městech si cyklisty předcházejí a podporují je, v Brně jim současná koalice průjezd centrem zakazuje. Přitom tu máme přes 14 tisíc cyklistů. Navrhujeme umožnit průjezd cyklistů jak po ulici Rooseveltova až Benešova, tak i přes centrum města při uzpůsobení rychlosti po tramvajovém tělese ulicí Rašínovou až Masarykovou. V této části se totiž chodci vyhýbají už tramvajím a cyklista by tak nemusel být pro ně nebezpečím. Zajistíme i dostatečný počet stojanů na kola, aby bylo možné používat kolo, jako běžný dopravní prostředek.
 • Zavedeme závazné limity prachových částic, pro vjezd do centra Brna.
  Kvalita ovzduší v centru Brna patří mezi nejhorší v celé republice. Jakkoliv jsou naměřené hodnoty alarmující, Brno s nimi nic nedělá. Brno má problém i s hrubým polétavým prachem. Denní povolený limit je 50 mikrogramů na metr krychlový a města mohou tuto hranici ročně překročit pětatřicetkrát. V Brně na stanici Svatoplukova naměřili vyšší hodnoty letos už v devatenácti dnech, na Zvonařce patnáctkrát. Loni překročilo Brno limity sedmdesátkrát.

Bezpečnost

Občan Brna by měl chodit po všech ulicích města bez obav o svoji bezpečnost. Majitel nemovitosti nebo podnikatel by naopak neměl usínat s hrůzou, jaké "umělecké" dílo ráno objeví na fasádě nebo výloze. Všichni víme, že tomu tak dnes není.

Co s tím uděláme

 • Zajistíme, aby na každé čtyři ulice připadal jeden městský strážník.
  Jsme přesvědčeni, že kriminalita je otázkou příležitosti. Pokud jsou městské části, v nichž připadána kilometr čtvereční jeden strážník, nelze se divit, že někteří lidé získají dojem nepostižitelnosti. Snižme počet příležitostí, snížíme kriminalitu. Proto chceme v celém Brně zavést pravidlo jednoho městského strážníka na každé čtyři ulice. Strážníka, který bude znát a respektovat obyvatele svých ulic, a obyvatelé, kteří budou znát a respektovat jeho.
 • Zavedeme kamerový systém v místech s nejvyšší kriminalitou.
  Brno patří mezi první desítku měst s nejvyšší kriminalitou v republice. Podle mapy kriminality, je na tom nejhůře městská část Brno - Střed s 2538 trestnými činy. Jediná možnost jak vyřešit tento problém je kamerový systém na vytipovaných místech s nejvyšší kriminalitou.
 • Budeme prosazovat nulovou toleranci vandalismu.
  Víte, že na odstranění následků řádění vandalů vynaloží Dopravní podnik města Brna ročně celkem 4,5 milionu Kč? Nejvíce poškozené bývají tramvaje a to konkrétně druhé vozy nebo v případě dlouhých tramvají jejich zadní části. Obdobné škody mají na svědomí i sprejeři. Ačkoliv jdou škody do miliónů, viníkům hrozí jen velmi nízké tresty, to se musí změnit.

Podpora rodin a seniorů

Pod pojmem rodina si většina z nás představí ideální obraz maminky, tatínka a několika dětí. Tak trošku zapomínáme, na dnes bohužel běžné, neúplné rodiny, o opuštěných prarodičích nemluvě. Síla města se pozná podle toho, jak dokáže pomáhat slabým. Společně dokážeme, že je Brno velmi silné město.

Co s tím uděláme

 • Zajistíme dostatek míst v mateřských školách pro děti.
  Víte, že v Brně je 111 mateřských škol? Přitom kapacitně nestačí. V roce 2014 se do těchto zařízení hlásilo 4,5 tisíce dětí, na 2155 z nich ale nezbylo místo. Je potřeba najít peníze v městské kase na dobudování potřebných kapacit, a to úpravou prostor ve stávajících základních školách a upřednostňovat ty děti, které mají v dané městské části trvalý pobyt.
 • Zavedeme částečné pracovní úvazky na úřadech a v městských firmách pro rodiče na mateřské.
  Podle brněnského Úřadu Práce bylo v březnu tohoto roku nabízeno lidem 992 volných pracovních míst, přitom na zkrácený pracovní úvazek jich bylo jen 64. Ve srovnání s Evropou, kde je zaměstnávání právě na poloviční úvazek běžnou praxí, naše republika zaostává. Přitom částečný pracovní úvazek by pomohl mladé rodině sladit pracovní a soukromý život.
 • Zajistíme provoz neziskové taxi služby pro seniory.
  V Brně žije několik tisíc lidí v důchodovém věku. Téměř každého seniora trápí docházkové vzdálenosti a strach o vlastní bezpečnost. Prosadíme pro tyto lidi odvoz k lékaři a zpět za režijní cenu. Od taxi služby by se městské senior taxi lišilo tím, že by bylo zcela nevýdělečné. Amortizaci dopravních prostředků by uhradilo město.
 • Budeme budovat bezbariérové přístupy pro vozíčkáře a maminky s kočárky.
  Víte, že v Brně se k bankomatům dostane vozíčkář bez problémů pouze v devíti případech? Podobný problém mají tito lidé i v případě návštěvy dalších institucí, jako jsou kulturní památky, kostely nebo dokonce úřady městských částí. V Brně je celkem 29 městských částí, bezbariérový přístup jich má ale jen 14 z nich.
 • Zasadíme se o převedení nevyužitých bytů na dostupné bydlení.
  Jen v MČ Brno-střed jsou stovky bytů prázdné. Město tak paradoxně díky vysokému „tržnímu“ nájemnému ztrácí nejen obrovské prostředky z příjmů, ale zároveň se centrum města pomalu vylidňuje. Řešením je ve spolupráci s městskými částmi jak aktualizace tržního nájemného, které by skutečně odpovídalo poptávce po bytech, tak především cílená přestavba velkometrážních bytů na několik menších. Velké množství domů v majetku města je také vhodných pro budování sociálního a prostupného bydlení, které je ve městě také stále nedostatečné.
 • Dostatečné kapacity pro život seniorů ve městě.
  K roku 2013 žilo v Brně 73 000 osob na 65 let věku. Tento počet se bude během pár let rapidně zvyšovat, protože do důchodového věku budou přicházet populačně silné poválečné ročníky. Jen do během deseti let to bude zvýšení zhruba o 15 000 osob. Město Brno musí myslet i na tyto lidi a budovat pro ně dostatečné zázemí.
   
  Už dnes kapacitně nestačí fakticky všechny zařízení pro seniory. Od denních stacionářů (školek pro seniory), domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců až hospicovou a paliativní péči. Jak budeme pak zvládat situaci pří výrazně vyšší poptávce? Nehledě na většinou neadekvátní a finančně náročné bydlení seniorů v městských bytech. Ačkoliv město ví, že jsou velkometrážní byty především v centru města pro seniory finančně neúnosné, senioři nemají mnoho alternativ, kam se přestěhovat.

Podnikání a zaměstnanost

Pokud chceme nová pracovní místa, musíme podporovat živnostníky a podnikatele, kteří je vytvářejí. Státní, potažmo městská správa může zaměstnat a podpořit pouze tolik lidí, na kolik vybere daní a daní vybere pouze tolik, kolik jich odvedou podnikatelé a jejich zaměstnanci. Ve vzorné spolupráci a vzájemné podpoře podnikatelů a města je tedy ukryt klíč k budoucí prosperitě Brna.

Co s tím uděláme

 • Podpoříme začínající živnostníky výstavbou živnoparků.
  V současné době je v Brně jen něco málo přes 72 tisíc živnostníků a podnikajících fyzických osob necelých 83 tisíc. Podpora ze strany města? Nulová. Je potřeba podpořit všechny ty, kteří mají o podnikatelskou činnost v Brně zájem, a to nejen formou účelové dotace, ale vyčlenit pro ně i tzv. živnoparky, tedy městské objekty s regulovaným nájemným.
 • Budeme podporovat příchod nových, dlouhodobých investorů.
  Kauza AMAZON se vepsala do podvědomí všem. Představitelé města Brna nedokázali podpořit tuto investici a připravili tak stovky lidí o pracovní příležitost.
 • Vytvoříme nadstranickou pozici managera pro investice, který bude zastupovat Brno při jednání s investory.
  Ročně se o lokalitu Brna zajímají desítky investorů, a to jak z naší republiky, tak ze zahraničí. Je potřeba tento příliv investorů nejen správně koordinovat, ale také se o ty, které jsou pro Brno přínosem, zajímat a do našeho města je umět přivést.
 • Dlouhodobě nezaměstnaným občanům zajistíme možnost veřejně prospěšných prací, které jim pomohou s návratem do pracovního procesu.
  Na jihu Moravy bylo letos z jara zaznamenáno nejvíce nezaměstnaných za posledních 24 let. Celkově hledalo práci přes 23 tisíc lidí. Výrazně stouplo i procento dlouhodobě nezaměstnaných. Může za to i fakt, že se pro některé uchazeče velmi těžko práce hledá.

Méně byrokracie, víc času na práci

Úřady jsou služba, kterou si platí občané města. Mohou tedy právem očekávat, že se za své peníze dočkají přátelského jednání a rychlého řešení jejich požadavků. Ne vždy tomu tak je. Není to však vina úředníků, ti mohou za svou pracovní dobu kvalitně odbavit jen určitý počet požadavků. Řešení leží v moderních technologiích.

Co s tím uděláme

 • Budeme prosazovat elektronizaci veřejné správy.
  Víte, že je v zahraničí naprosto běžný styk s úřady prostřednictvím počítače, a to vše z klidu domova? Na vyřízení se nestojí dlouhé fronty v přeplněných čekárnách a konkrétní úkon trvá jen několik málo minut.
 • Zavedeme bonusový systém pro občany, kteří budou využívat elektronické komunikace s úřady.
 • Zavedeme úřední hodiny vyhrazené pro seniory.
  Pro spoluobčany v seniorském věku je často problematické zorientovat se v konkrétních úkonech, které s návštěvou úřadu souvisejí. Na vyřešení potřebují nejen více času, ale i patřičný klid. Proto chceme zavést úřední hodiny vyhrazené pouze pro seniory, tak, aby jim byl poskytnut patřičný čas a péče pro řešení jejich záležitostí.
Sdílejte s přáteli

Nahoru