Petr Hladík: EUROKLÍČ bude možné využít také v MČ Brno-sever

25. ledna 2016

Sdílejte s přáteli

Bezbariérová sociální zařízení na poliklinice Lesná a později také klubovna městské části Brno-sever, všechny tyto objekty budou osazeny tzv. Eurozámkem, který je možné odemknout univerzálním Euroklíčem.

Cílem tohoto kroku je zajistit rychlou a důstojnou dostupnost sociálních zařízení osobám s omezenou pohyblivostí. „Účast v mezinárodním projektu EUROKLÍČ, který v Evropě pomáhá už více než 20 let, schválila Rada městské části Brno-Sever. Univerzální klíč bude k dispozici držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo rodičům dětí do tří let. Vyzvednout si jej bude možné na Úřadě městské části, případně u správce polikliniky nebo v klubovně Brno-sever,“ uvedl Petr Hladík, místostarosta MČ Brno-sever. Příslib o spolupráci na projektu byl zaslán Národní radě osob se zdravotním postižením, která jej v ČR zaštiťuje. Jejím úkolem bude instalace Eurozámků, o které se bude městská část starat po dobu udržitelnosti projektu, aby byly následně bezplatně převedeny do jejího vlastnictví.

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem,
  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče,
  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Autor: Mgr. Petr Hladík

25. ledna 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru