Sociální podnikání získává na oblibě. O zkušenosti se odborníci dělí na právě probíhajících seminářích.

15. února 2016

Sdílejte s přáteli

Sociální podnikání začíná být v České republice stále skloňovanějším pojmem a postupně tak vzrůstá míra propagace i zapojení společností do tohoto segmentu. Je to zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. V české legislativě se jedná o neukotvený pojem, jednotná definice sociální ekonomiky a sociálního podnikání tedy neexistuje. Přesto můžeme hovořit o tom, že jsou nastaveny určité principy, které nám mohou pomoci podstatu sociálního podnikání pochopit. Sociální podnik nediskriminuje - zaměstnává totiž cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení.

„Je potřeba zmínit princip podnikání. Ačkoliv jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, jeho větší část se reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů. Podle dostupných informací mohu uvést, že pětina sociálních podniků poskytuje zahradnické a úklidové služby či údržbu nemovitostí. Potravinářské výrobě a prodeji se věnuje 17 procent těchto firem, 16 procent pohostinství a ubytování a stejný podíl prodeji. Celkově vedou s 33 procenty gastroslužby,“ uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana JMK.

V Pohořelicích byl na konci minulého týdne zahájen seriál seminářů s názvem Sociální podnikání
v praxi. Sešlo se tu několik přednášejících, kteří prezentovali právě své zkušenosti s tímto druhem podnikání. Následně budou tyto semináře organizovány v dalších městech v jihomoravském kraji.

„Mezi tématy, která zazněla v Pohořelicích, bych poukázal na přednášku týkající se zaměstnávání vězňů a také na možnost využití jejich práce při výkonu trestu, což u nich napomáhá k vytváření pracovních návyků, jejich resocializaci a snižování recidivy. Konference dala ale i další podněty. Hovořili jsme například také o realizaci plánu aktivního stárnutí ve městě Brně a byl zde představen projekt Dialogem k aktivnímu občanství seniorů,“ doplnil náměstek Celý.

V Česku postupně přibývá sociálních podniků, které zaměstnávají znevýhodněné pracovníky. Za poslední tři roky se jejich počet zhruba ztrojnásobil. Zatímco na podzim 2012 jich bylo
v internetovém adresáři sedm desítek, teď jich tam je 222 (http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku). Nejvíce jich je v Praze, celkem 48, druhou příčkou se může pyšnit jižní Morava, na tomto území podniká 23 subjektů.

Další seminář bude 19. 2. 2016 v Kyjově. Následovat bude Blansko (18. 3.), Vyškov (1. 4.), Boskovice, Kuřim, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Znojmo, Tišnov, Miroslav, Veselí nad Moravou, Šlapanice a Židlochovice.

Autor: Ing. Roman Celý, DiS.

15. února 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru