Starostové obcí mají problém. Kde hledat peníze na rozvoj venkova?

15. února 2016

Sdílejte s přáteli

Po létech čerpání dotací EU z různých programů se jihomoravské obce dostaly do situace, kdy jsou odkázány na vlastní zdroje. To znamená významný úbytek investic.

„Připomeňme možnosti, které měly v předchozím plánovacím období. Obce do 500 obyvatel čerpaly dotace z Programu rozvoje venkova v gesci ministerstva zemědělství. Obce a města nad 500 obyvatel z Regionálního operačního programu ROP Jihovýchod. Významnou pomoc v území Jihomoravského kraje poskytovaly z Programu rozvoje venkova také Místní akční skupiny. Oblast životního prostředí pak Operační program životního prostředí,“ uvedl Zdeněk Peša, starosta města Olešnice.

Současnost je pro starosty velkou deziluzí. Národní programy jsou s minimální finanční podporou. Příkladem může být loňský program MŠMT na zajištění zabezpečení škol. Na 3000 podaných žádostí škol vyčlenilo ministerstvo pouhých 6 milionů na celou ČR.

„Místní akční skupiny dva roky čekají na rozjezd nového financování. Operační program Životní prostředí často omezil míru dotací na tak nízké procento, až se podpora stala pro obce nezajímavá.  Regionální operační programy byly zrušeny a na čerpání peněz na veřejná prostranství, podporu turistického ruchu, opravy radnic a kulturních domů z Integrovaného operačního programu mohou starostové rovnou zapomenout. O chodnících a místních komunikacích nemá cenu se ani zmiňovat“ dodal starosta Peša.

Často se objevuje při jednání starostů slogan: „Evropských peněz bude prý dost. Na věci které nechceme a nepotřebujeme“. Proto se čím dál častěji znovu volá po změně rozpočtového určení daní, aby měly obce větší podíl a více vlastních zdrojů. Světlou výjimkou v neveselé situaci dotační podpory investic malých obcí je skutečnost, že Jihomoravský kraj v rámci Dotačních titulů drží Program rozvoje venkova JMK jako nástroj pomoci malým obcím na svém území. Pro rok 2016 do něj schválilo zastupitelstvo 50 milionů Kč.

„Pro malé obce je dvousettisícová dotace ve výši jedné poloviny investice často jedinou dotací, kterou může získat. Navíc administrativně poměrně jednoduchou cestou, kterou zvládne každý starosta se svou účetní během několika minut. Právě dnes začíná možnost podávat elektronicky žádosti o dotaci. Ukončení sběru žádostí je 29. února,“ doplňuje starosta.

 „V posledních dvou letech se počet žádostí ustálil na 260 a v podstatě všechny byly úspěšné. Letos bude v programu o 15 milionů více, tedy lze očekávat ještě větší úspěšnost žadatelů. Kromě obcí do tří tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci z PRV dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny“ doplnil Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

V rámci dotačního programu bude vyhlášeno 6 dotačních titulů:

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby
a občanské vybavenosti

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Dotační titul 5 – Obecní knihovny

Dotační titul 6 – Realizace společných projektů svazků obcí

 

Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.

Maximální výše dotace na jednu akci činí:

                dotační titul 1 – 200 000 Kč,

                dotační titul 2 – 150 000 Kč,

                dotační titul 3 – 100 000 Kč,

                dotační titul 4 – 200 000 Kč,

                dotační titul 5 – 50 000 Kč,

                dotační titul 6 – 200 000 Kč.

 

Protože dotace tvoří max. 50% investice, generuje tento program 100 mil. Kč v uskutečněných stavbách a opravách na jihomoravském venkově v roce 2016.

„Obce v minulosti nejčastěji preferovaly opravy a rekonstrukce škol a mateřských škol, tělovýchovných zařízení, kulturních zařízení a obecní úřadů – radnic. Větší obce pak využívaly nejčastěji dotace na úhradu úroků z úvěrů na pořízení kanalizací a vodovodů,“ uzavřel starosta Peša.

 

Příklady z loňska DSO Olešnicko (8 obcí) :

Město Olešnice

200 000

 

Rekonstrukce toalet ZŠ

 

 

 

Obec Crhov

148 000

 

Rekonstrukce vytápění KD spojená se zateplením stropů

Obec Křtěnov

200 000

 

Výstavba sociálního zařízení pro sport a rekreaci

 

Obec Lhota u Olešnice

200 000

 

Stavba víceúčelového obecního úřadu

Obec Rozsíčka

200 000

 

Oprava střechy kulturního zařízení obce Rozsíčka

 

 

Autor: PaedDr. Zdeněk Peša

15. února 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru