V Žabovřeskách opravili kapli sv. Václava

20. února 2018

Sdílejte s přáteli

Brno-Žabovřesky, 19. února 2018: Po sedmi měsících, kdy probíhaly stavební práce na kapli sv. Václava na Burianově náměstí v Brně-Žabovřeskách, je hotovo. Kaple z roku 1906 se dočkala rekonstrukce až po 112 letech od svého postavení. V konečném výsledku šlo o zachování původního vzhledu objektu. Investiční akci za 6 milionů korun financovalo město Brno společně s žabovřeskou radnicí. V úterý 6. března 2018 bude kaple při slavnostní bohoslužbě vykropena.

 Vzácná pamětihodnost z roku 1906 ve staré části Žabovřesk, jejíž průčelí je památkově chráněné, je právem považována za symbol městské části. Stavební projekt byl zahájen v červenci 2017, oprava skončila letos v únoru.

   „Již při projektování oprav byl kladen důraz na zachování původního vzhledu kapličky, neboť průčelí kaple je chráněnou kulturní památkou. Barevné ladění obvodového pláště kaple i střešní krytiny podléhalo schválení pracovníků památkové péče. Stejně tak byly ošetřeny veškeré výplně otvorů, které byly repasovány a upraveny v původní sytě okrové barvě. Kaplička dostala novou střechu s povrchovou úpravou z titanzinkového plechu, včetně krovu a vnější omítky,“ vyjmenovává část oprav 1. žabovřeský místostarosta Filip Leder (KDU-ČSL).

   Změn doznal také interiér. Přestože prošel řadou inovací, např. je zde renovovaný strop, nový dřevěný pult, kamenný oltář a svatostánek, historický ráz vnitřku kaple zůstal zachován. Vrátily se do ní i sochy svatého Jana Boska a Panny Marie Pomocnice od sochaře Jiřího Netíka, které autor v kapli původně instaloval v roce 2008 a 2009.

   V rámci stavebního projektu byly zazděny zadní dveře, které se nacházely za oltářem. V exteriéru je zazděný otvor upraven dřevěným obkladem ve stylu dveří tak, aby se vzhled zevnějšku nezměnil. Vstupní dveře byly odborně zrestaurovány.

   Podlaha v kapli už je nyní s hydroizolační vrstvou, kdy nepropouští vlhkost do konstrukce, což je obrovské plus. Původní skladba způsobovala svou neprodyšnou povrchovou úpravou pronikání vodní páry do svislých nosných konstrukcí. Následkem toho byl zhoršující se technický stav, zasolení a poškození omítek. Topení v lavicích je vybaveno GSM modulem pro možnost ovládání na dálku z mobilního telefonu.

   Rekonstrukce elektroinstalace vyřešila rozvody sítí po objektu kapličky pro napojení vytápění, osvětlení, ozvučení a zabezpečení. Nové interiérové osvětlení nasvítí oltář a detaily vnitřních prostor. Z exteriérové strany je kaple nasvícena pomocí 4 svítidel, osazených po rozích kapličky.

   Kaple sv. Václava se může pyšnit i novými varhanami. Dále byly repasovány autorizovanou firmou pro rekonstrukce památek osazený kříž vedle kapličky a další dva kříže přímo na střeše.

   V úterý 6. března 2018 bude kaple při slavnostní bohoslužbě v 17:00 vykropena. Organizace celé události se ujala Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Bohoslužbu bude celebrovat Jeho Excelence pomocný brněnský biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul. Po obřadu bude malá oslava s pohoštěním, zájemcům pak bude umožněna individuální prohlídka interiéru kaple.

   „Mám radost, když se v naší městské části něco povede. Tato investiční akce se určitě vydařila. Snad žehnání přiláká stovky lidí, všichni jste samozřejmě srdečně zváni. Nejvíc si teď přeji, aby opravená kaple nezůstala jen mrtvou památkou, ale naopak byla společným místem, kde mohou lidé nalézt uklidnění ve shonu dnešní doby,“ doplňuje Filip Leder.

   Na místě dnešní kaple sv. Václava byla původně v roce 1790 postavena zvonička na dřevěném sloupu. Roku 1826 ji nahradila zděná kaplička z nepálených cihel. Stavbu však nikdo neudržoval, postupně chátrala, až se zřítila. Podle projektu Tomáše Němečka pak byla v polovině září 1906 vystavěna novorenesanční kaple svatého Václava. Stala se dominantou Burianova náměstí, které je považováno za historické centrum Žabovřesk.

Facebookovou událost najdete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/events/472046816531229/

 

Zdroj: Zdroj foto: Dominik Polanský, ČaV

20. února 2018

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru