Zábrdovické lázně

4. března 2016

Sdílejte s přáteli

V předchozím roce jsme zaznamenali požadavek veřejnosti podporující iniciativu spolku „Kulturou proti chátrání“, který se obrátil na Odbor správy majetku města Brna se žádostí o svěření zchátralého, dlouhodobě nevyužívaného objektu ve vlastnictví města. Smyslem iniciativy spolku má být oživení jinak nevyužitelných prostor a pořádání kulturně-společenských a vzdělávacích aktivit.

Pro budovu bývalých zábrdovických lázní se po dlouhou dobu nepodařilo nalézt jakékoliv využití. O prodeji se neuvažovalo, protože součástí budovy je vstupní hala do areálu městské koupaliště. Pokusy o pronájem byly dosud neúspěšné. Všichni potenciální nájemci po prohlídce ztratili o objekt zájem. Ani městská část Židenice podle našich informací nikdy o svěření budovy neusilovala a nenavrhovala žádné konkrétní využití.

Za těchto okolností Rada města Brna, po doporučení odborné komise, schválila záměr výpůjčky jedinému zájemci - iniciativě „Kulturou proti chátrání“. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce. V zákonné lhůtě přišla jediná připomínka, a to od starosty Židenic, který navrhoval odklad poskytnutí objektu iniciativě KPCH a přišel s návrhem na hledání různých možností využití. Dalším krokem úředního postupu po vyvěšení návrhu a shromáždění připomínek je předložení návrhu smlouvy, jedenáctičlenné Radě města Brna, která na základě dostupných informací rozhodne. Protože v posledních dvou týdnech, po projednání záležitosti v RMB, zaznamenáváme na toto téma kladné i negativní ohlasy, doporučujeme městské části zabývat se popisovanou problematikou detailně, uspořádat setkání radních městské části se zastánci i odpůrci zmíněného záměru a usnést se na stanovisku městské části, které by mělo obsahovat návrh podmínek výpůjčky nebo konkrétní náměty na využití objektu.

Vzhledem k tomu, že se po dlouhou dobu nedaří pro budovu bývalých lázní nalézt smysluplné využití, považuje městský klubu KDU-ČSL za smysluplné poskytnout objekt jedinému zájemci iniciativě „Kulturou proti chátrání“. KDU-ČSL však dlouhodobě ctí princip autonomie městských částí a podpoří konečné stanovisko židenické samosprávy.
 

4. března 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru