Zhodnocení první poloviny volebního období KDU – ČSL na brněnské radnici

5. prosince 2016

Sdílejte s přáteli

Práce na magistrátní radnici dovršila polovinu volebního období. „Je potřeba stále myslet dopředu a přinášet nové nápady, kterých máme dostatek; ale chci se i zastavit a podívat se zpět na všechno, co se nám již podařilo splnit. Myslím, že je za námi práce vidět a máme ambici ještě řadu věcí změnit a dotáhnout,“ hodnotí práci KDU – ČSL Petr Hladík, 1. náměstek primátora.

Práce na magistrátní radnici dovršila polovinu volebního období. „Je potřeba stále myslet dopředu a přinášet nové nápady, kterých máme dostatek; ale chci se i zastavit a podívat se zpět na všechno, co se nám již podařilo splnit. Myslím, že je za námi práce vidět a máme ambici ještě řadu věcí změnit a dotáhnout,“ hodnotí práci KDU – ČSL Petr Hladík, 1. náměstek primátora.

SENIOR BUS

Úspěšně realizovaný předvolební slib KDU – ČSL přinesl seniorům možnost cestovat po Brně díky  službě Senior bus poskytované DPMB a.s. Aktuálně je denně přepraveno 40 až 50 lidí, přitom poptávka se v některých dnech pohybuje až kolem 100 požadavků.

„O službu registrujeme takový zájem, že v roce 2017 bude pořízen další vůz, aby mohly být navýšeny kapacity dle požadavků občanů,“ představuje další rozvoj Hladík.

 

APLIKACE BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Řidičům ve městě Brně je k dispozici aplikace Blokové čištění, která upozorňuje předem na termíny čištění ulic ve všech městských částech.

„Aplikaci jsme připravili jako službu řidičům ve městě Brně. Díky tomu s nimi můžeme lépe komunikovat, údržba ulic je plynulejší a řidiči se nemusejí potýkat s problémem odtahů aut,“ uvádí důvody pro tvorbu aplikace Filip Leder, člen představenstva společnosti Brněnské komunikace.

„Podobnou službu jsme zvažovali zavést v naší městské části vlastními silami. Jsem rád, že ji město připravilo pro všechny MČ. Byli jsme zapojeni už v pilotní fázi a s výsledky jsme spokojeni,“ doplnil starosta MČ Brno - Bohunice Antonín Crha.

 

POSÍLENÍ KOMPETENCÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

KDU – ČSL se zasadila o rozšíření pravomocí městských částí a souvisejících financí primárně pro správu místních komunikací, škol a školek nebo například kontejnerových stání. Další změnou je úprava statutu, která jednotlivým městským částem umožní zpracovávat územní studie.

„Jsem přesvědčen o tom, že každá úroveň správy a řízení má mít dostatek pravomocí, prostředků i odpovědnosti, aby sama vykonávala to, co může a dokáže. Například díky zpracování územních studií budou mít MČ více pod kontrolou rozsah a charakter zástavby i rozvoje svých území, včetně podkladů pro změny územního plánu,“ komentuje důvody Petr Hladík.

 

 

 

NAVÝŠENÍ FINANCÍ PRO INVESTICE A OPRAVY ŠKOLSKÝCH BUDOV

V průběhu roku 2016 došlo k výraznému navýšení investic do oprav a investic ve školách. Celková výše investic dosáhne za rok 2016 sumu 160 mil. Kč, pro rok 2017 je v rozpočtu počítáno s finančními prostředky ve výši 165 mil Kč. K těmto prostředkům přibydou ještě peníze na kofinancování projektů hrazených z EU. Další stovky milionů korun přinese i místní akční plán (MAP).

Kromě navýšení finančních prostředků se změnil i proces jejich přidělování.

„Připravili jsme nový postup pro přidělování investic do škol, který umožní schválit dostupné finance již v prosinci a naplánovat práce tak, aby začínaly nejpozději se začátkem letních prázdnin,“ upřesňuje Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna odpovědný za školství.

BUDOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY

V Lužánkách přibude díky úpravám a rekonstrukci nový, 25 metrů dlouhý bazén, dále wellness a akvapark. Wellness spolu s ochlazovacím bazénem vznikne v roce 2017 díky investici 20 mil. Kč, výstavba nového bazénu bude zahájena v roce 2018, stavba akvaparku je plánována na konec roku 2019.

„Pro plavce přibude minimálně šest nových plaveckých drah, které budou moci využívat pro svoji výuku také brněnské školy,“ doplnil představu o využití nového bazénu Hladík.

„V rámci investic v roce 2017 pořídíme novou výsledkovou tabuli, která bude využita již při Letní olympiádě dětí a mládeže,“ popsal další výhody Jaroslav Suchý.

REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU A SDÍLENÉ FORMY BYDLENÍ

Město zahájilo revitalizaci bytového fondu, kdy bude postupně opraveno 23 bytových domů a celkový objem investic dosáhne 1 mld. Kč. Díky tomu a s využitím standardů městského bydlení dojde k obnově a zvýšení kvality městských bytů.

„Schválené standardy nám umožňují nabídnout městské byty v předem dané kvalitě na území celého města Brna; máme tím závazně stanoveno, jak má obecní byt vypadat,“ doplnil Petr Hladík.

Úspěšným projektem se stalo i sdílené bydlení seniorů, kde počet žadatelů několikanásobně převýšil počet nabízených míst. Vzniklo bydlení pro seniory, kteří jsou soběstační, ale vedení samostatné domácnosti si nemohou z finančního hlediska dovolit. První byt byl otevřen na ulici Zámečnická o rozloze 405 m2 s devíti samostatnými pokoji, společnými prostorami a sociálními zařízeními.

Dalším sdíleným bydlením je projekt sdíleného bydlení zdravotních sester jako pomoc nemocnicím k získání dalších pracovníků. Byty budou pronajaty přímo nemocnicím a následně bude na každé z nich, kterým sestrám nebo lékařům sdílené bydlení přidělí.

„Podmínkou je, aby bylo ubytování nabídnuto jako výhoda pro sestry a lékaře, kteří přijdou do Brna za prací ze vzdálenějších regionů ČR nebo ze zahraničí, typicky ze Slovenska nebo Ukrajiny.,“ dodává Hladík.

5. prosince 2016

Sdílejte s přáteli

Přečtěte si také

Nahoru